Zjišťujeme PRO VÁS aktuality, abyste byli vždy v obraze.
Purkyt služby

DUBEN
2019
Novinky

Legislativní změny - březen 2019

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v březnu 2019. Pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc duben 2019.


BŘEZEN
2019
Novinky

Legislativní změny - únor 2019

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v únoru 2019. Pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc březen 2019.


ÚNOR
2019
Novinky

Legislativní změny - leden 2019

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v lednu 2019. Pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc únor 2019.


ZÁŘÍ
2018
Novinky

Legislativní změny - srpen 2018

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci srpnu 2018. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc září 2018.


SRPEN
2018
Novinky

Legislativní změny - červenec 2018

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci červenci roku 2018. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc srpen 2018.


ČERVENEC
2018
Novinky

ŠŤASTNÉ I NEŠŤASTNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY ÚPRAVY OBCHODNÍCH KORPORACÍ

V uplynulých týdnech předložilo Ministerstvo spravedlnosti návrh novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a dalších souvisejících zákonů.


ČERVEN
2018
Novinky

RESTITUČNÍ TEČKA POD ZÁŠTITOU ADVOKÁTNÍ A MEDIAČNÍ KANCELÁŘE PURKYT & Co. ZRUŠENA ÚSTAVNÍM SOUDEM

Pod záštitou Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. podala skupina 18 senátorů návrh Ústavnímu soudu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, konkrétně návrh na zrušení ustanovení o tzv. restituční tečce. Dne 27.6.2018 o tomto návrhu rozhodl Ústavní soud tak, že tzv. restituční tečku zrušil, neboť se ztotožnil s námitkami uplatněnými v návrhu a restituční tečku označil za nespravedlivou a zakládající nerovnost mezi jinak srovnatelnou skupinou oprávněných osob. Úplný text nálezu Ústavního soudu přikládáme níže.


ČERVEN
2018
Novinky

ADVOKÁTNÍ A MEDIAČNÍ KANCELÁŘ PURKYT & Co. LEADER NÁVRHU NA ZRUŠENÍ RESTITUČNÍ TEČKY

Advokátní a mediační kancelář Purkyt & Co. jako jediná z předních českých specialistů na oblast restitučního práva v listopadu loňského roku podala v zastoupení skupiny 18 senátorů návrh Ústavnímu soudu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tj. novely zákona o Státním pozemkovém úřadu, konkrétně návrh na zrušení ustanovení o tzv. restituční tečce.


DUBEN
2018
Novinky

Sponzoring mladé naděje v automobilovém sportu, Lukáše Krupičky.

Lukáši Krupičkovi je pouze 16let, ale i přes tento nízký věk je zkušený jezdec. Jeho kariéra začala pod vedením jeho dědy Josefa Kukelky, který je bývalý špičkový závodník v rally a rallycrossu.


LEDEN
2018
Novinky

Legislativní změny - prosinec 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v posledním měsíci roku 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný nový rok 2018!


PROSINEC
2017
Novinky

Třetí a čtvrtá vlna EET se odkládá

Ústavní soud dne 12.2017 rozhodl o návrhu skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny PČR na zrušení kontroverzního zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“), resp. alternativně o zrušení některých jeho ustanovení. Podle navrhovatelů, mimo jiné, došlo v legislativním procesu k závažným procedurálním pochybením, která by podle nich měla vést ke zrušení celého zákona. Pokud by se Ústavní soud nepřiklonil k tomuto závěru, argumentovali navrhovatelé tím, že některá ustanovení zákona o EET jsou v rozporu se základními lidskými právy a ústavními principy.


PROSINEC
2017
Novinky

Legislativní změny - listopad 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci listopadu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc prosinec 2017 a krásné prožití Vánočních svátků.


LISTOPAD
2017
Novinky

Legislativní změny - říjen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn publikovaných ve Sbírce zákonů v říjnu 2017. Věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc listopad 2017.


ŘÍJEN
2017
Novinky

Legislativní změny - září 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn publikovaných ve Sbírce zákonů v září 2017. Věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc říjen 2017.


ZÁŘÍ
2017
Novinky

Legislativní změny - srpen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn publikovaných ve Sbírce zákonů v srpnu 2017. Věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc září 2017.


SRPEN
2017
Novinky

Lepší postavení SVJ při zpeněžení bytových jednotek neplatičů

Senát PČR dne 16.8.2017 schválil návrh zákona, jímž se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“), a zákon č. 182/2006 Sb, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“). Návrh nyní čeká na podpis prezidenta republiky.


SRPEN
2017
Novinky

Legislativní změny - červen a červenec 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsících červen a červenec 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc srpen 2017.


ČERVEN
2017
Novinky

Legislativní změny - květen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci květnu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc červen 2017.


ČERVEN
2017
Novinky

Novela občanského zákoníku

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších změn přijatých novelou občanského zákoníku publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 460/2016 Sb. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné.


KVĚTEN
2017
Novinky

Legslativní změny - duben 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci dubnu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc květen 2017.


KVĚTEN
2017
Novinky

Náhrada škody způsobená poškozením vozidla

Vážení klienti, v souvislosti s nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16, vydaným dne 27.4.2017, si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z tohoto rozhodnutí.


DUBEN
2017
Novinky

Novela stavebního zákona

Vážení klienti, v souvislosti s novelou zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, která by měla nabýt účinnosti koncem roku 2017, si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z těchto změn.


DUBEN
2017
Novinky

Legislativní změny - březen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci březnu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc duben 2017.


DUBEN
2017
Novinky

Prokazování původu majetku

Vážení klienti, v souvislosti se změnami s prokazování původu majetku účinnými od 1.12.2016 si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z těchto změn.


BŘEZEN
2017
Novinky

Legislativní změny - únor 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci únoru 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc březen 2017.


ÚNOR
2017
Novinky

Legislativní změny - leden 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v posledním měsíci roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný start do nového roku 2017


LEDEN
2017
Novinky

Legislativní změny - prosinec 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v posledním měsíci roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný start do nového roku 2017


LEDEN
2017
Novinky

Mgr. Renata Ćavarová členem Unie obhájců České republiky

Mgr. Renata Ćavarová se v lednu 2017 stala členem Unie obhájců České republiky.


PROSINEC
2016
Novinky

Legislativní změny - listopad 2016

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci listopadu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc prosinec 2016 a krásné vánoční svátky prožité s těmi nejbližšími.


LISTOPAD
2016
Novinky

Legislativní změny - říjen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci říjnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc listopad 2016.


ŘÍJEN
2016
Novinky

Legislativní změny - září 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci září roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc říjen 2016.


ZÁŘÍ
2016
Novinky

Tenisový turnaj Purkyt & Co.

Advokátní a mediační kancelář Purkyt & Co. děkuje Všem svým klientům za účast na již 6. ročníku tenisového turnaje, spojeného s dětským programem, který se uskutečnil 9.9.2016, a to v areálu Na Cibulce. Tým Purkyt & Co.


ZÁŘÍ
2016
Novinky

Legislativní změny - srpen 2016

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci srpnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc září 2016.


SRPEN
2016
Novinky

Legislativní změny - červenec 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci červenci roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc srpen 2016.


ČERVENEC
2016
Novinky

Legislativní změny - červen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci červnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc červenec 2016.


ČERVEN
2016
Novinky

Legislativní změny - květen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci květnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc červen 2016.


KVĚTEN
2016
Novinky

Legislativní změny - duben 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci dubnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc květen 2016.


DUBEN
2016
Novinky

Legislativní změny - březen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci březnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc duben 2016.


BŘEZEN
2016
Novinky

Legislativní změny - únor 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci únoru roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc březen 2016.


ČERVENEC
2015
Novinky

Změna sídla advokátní kanceláře Purkyt & Co.

Advokátní kancelář Purkyt & Co. mění své sídlo. Nově budeme působit na adrese náměstí 14. října 496/13, 150 00 Praha 5 (posun 200 m od původního sídla). Na nové adrese nás najdete od 1.10.2015.


ČERVEN
2015
Novinky

Nová posila do AK Purkyt & Co.

Řady právních asistentů posílila studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Veronika Židlická.


DUBEN
2015
Novinky

Nový advokát v týmu Purkyt & Co.

Mgr. Renata Ćavarová novým členem naší advokátní kanceláře


BŘEZEN
2015
Novinky

JUDr. Martin Purkyt mediátorem

JUDr. Martin Purkyt byl v březnu 2015 zapsán do seznamu registrovaných advokátů - mediátorů, vedeného Českou advokátní komorou. Advokátní kancelář Purkyt & Co. tak nyní nabízí kromě špičkových advokátních služeb též možnost řešení sporů a konfliktů, za pomoci zkušeného mediátora, smírnou cestou. Účelem takového mediačního jednání je uzavření mediační dohody.


ČERVEN
2014
Novinky

Tenisový turnaj Purkyt & Co.

Advokátní kancelář Purkyt & Co. Vás zve na 4. ročník tenisového turnaje čtyřher, spojený s dětským programem. Termín konání 6. 6. 2014 (pátek). Své přihlášky a dotazy prosím zasílejte na naši emailovou adresu.


ČERVEN
2014
Novinky

Nový spolupracovník v kolektivu Purkyt & Co.

Veronika Vitáčková novým členem naší advokátní kanceláře.


KVĚTEN
2014
Novinky

Nový člen AK Purkyt & Co.

Mgr. Olga Karolová je novým členem naší advokátní kanceláře.


DUBEN
2014
Novinky

Nový člen advokátní kanceláře

Mgr. Jan Laňka - nový člen advokátní kanceláře Purkyt & Co.


ČERVEN
2013
Novinky

Nový člen advokátní kanceláře

Od 17. června 2013 je novým členem advokátní kanceláře Purkyt & Co. Mgr. Lukáš Záveský, který působí na pozici advokátního koncipienta. Lukáš  je úspěšným absolventem Západočeské univerzity v Plzni.


ČERVEN
2013
Novinky

Nový člen advokátní kanceláře

Od 11. června 2013 je novým členem advokátní kanceláře Purkyt & Co. Pavel Huczala, který působí na pozici právního praktikanta. Pavel je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackéhov Olomouci.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace