DUBEN
2020

ANTIVIRUS A PĚTADVACÍTKA - CO JE TO?

Vážení čtenáři, vážíme si Vaší přízně při sledování aktualit, a proto Vám dnes přinášíme novinky ohledně pomoci státu zaměstnavatelům obecně a osobám samostatně výdělečně činným. Zhodnocení, zda se ve výsledku jedná o spravedlivý krok, který bude mít úspěch, necháme na Vás, základní fakta jsou následující.

 

ANTIVIRUS

 

Poslední den v měsíci březnu vláda schválila tzv. kurzarbeit. Jedná se o dohodu státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců, jejímž účelem je přispění státu na mzdy firmám tak, aby zaměstnavatelé nebyli nuceni z důvodu utlumení ekonomiky své zaměstnance propouštět. Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s ministryní Janou Maláčovou pojmenovalo konkrétní přijatý systém v ČR jako Antivirus.

 

Aby zaměstnavatel mohl o kompenzaci žádat, musí splňovat základní podmínky, kterými jsou 1) dodržování zákoníku práce zaměstnavatelem, 2) zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastní se nemocenského a důchodového pojištění, 3) zaměstnanec není ve výpovědní době a ani mu není výpověď dána a 4) zaměstnavatel vyplácí mzdy a odvádí odvody. Navíc se musí jednat o zaměstnavatele, jehož hospodářská činnost je ohrožena z důvodu šíření tzv. koronaviru.

 

Výše příspěvku státu záleží na druhu překážky, která u zaměstnavatele nastane. Vláda rozdělila jednotlivé překážky do dvou skupin.

 

První z nich může nastat v případě, že má zaměstnanec nařízenou karanténu, kdy pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku, anebo že z důvodu nařízení vlády byl provoz činnosti zcela uzavřen a zaměstnanec tak pobírá náhradu 100 % průměrného výdělku. V těchto případech stát poskytne zaměstnavatelům příspěvek 80 % z vyplacených náhrad mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39.000,- Kč.

 

Druhá skupina se zaměřuje na pomoc zaměstnavatelům při hospodářských potížích obecně. Příkladem je jednak omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku, dále omezení poptávky po službách či výrobcích firmy, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku, a taktéž situace, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průběrného výdělků z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli nařízení karantény nebo péče u významné části zaměstnanců. V uvedených případech je stát připraven přispět zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, kdy maximální částka je zde stanovena stropem 29.000,- Kč.

 

Uvedená podpora bude poskytována za období od 12. 3. 2020 do konce dubna s tím, že žádosti bude možné podávat od 6. 4. 2020, a to elektronicky. Výplata příspěvků by měla být takřka okamžitá, kdy je slibována prodleva maximálně v řádech několika dní. Jana Maláčová na tiskové konferenci uvedla: „Chceme, aby firmy nepropouštěly lidi. Je to signál firmám. Pomůžeme vám udržet firmu v provozu tak, abyste po skončení krizové situace mohli znovu rozjet provoz.“ Snad budou mít opatření přesně takové účinky, jak se očekává.

 

 

PĚTADVACÍTKA

 

Program nazvaný jako Pětadvacítka, který má na svědomí Ministerstvo financí, se zaměřuje na osoby samostatně výdělečně činné, tj. OSVČ. Těm by měla být vyplacena jednorázově částka ve výši 25.000,- Kč, ale pozor, nejedná se o plošné opatření. Tento program míří na ty, kteří jednak o poskytovanou částku požádají a kteří splní následující výčet podmínek:

 

  • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou,
  • vykonává činnost jako činnost hlavní; jako vedlejší může být vykonávána jen ve specifických případech,
  • prokázání poklesu hrubých tržeb alespoň o 10 % za období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019; pokud činnost začal OSVČ vykonávat až později, ke srovnání se použijí první 3 měsíce od zahájení jeho podnikání, maximálně však prosinec 2019-únor 2020,
  • dosažení hrubých příjmů alespoň 180.000,- Kč v roce 2019; pokud nepodnikal celý rok, tak alespoň 15.000,- Kč měsíčně,
  • podpis čestného prohlášení ohledně výše uvedených skutečností.

 

Protože se v tomto případě jedná o změnu zákona, tzv. Pětadvacítka musí být schválena v legislativním procesu, k čemuž by mělo dojít nejpozději do 12. 4. 2020. Již od 3. 4. 2020 však bude moci vyplňovat žádosti o poskytnutí příspěvku s tím, že vyplácení by mělo nastat ihned po dovršení změny zákona tak, aby vše bylo právně v pořádku.

 

I přesto, že se nejprve předpokládalo plošné poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč všem osobám samostatně výdělečně činným, Ministerstvo financí v tomto případě přikročilo ke stanovení přísnějších podmínek tak, aby byla pomoc poskytnuta těm nejvíce zasaženým.

 

Pokud byste měli dotazy s těmito opatřeními související či dotazy týkající se obchodního práva obecně, ozvěte se nám prostřednictvím emailu či telefonu, údaje naleznete v záložce Kontakt. I přes veškerá opatření jsme připraveni se Vám věnovat a případné problémy s Vámi vyřešit.

 

Tým Purkyt & Co.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace