ČERVENEC
2020

Daň z nabytí nemovitých věcí minulostí?

Vážení klienti a obchodní partneři, v souvislosti s návrhem Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bychom Vás tímto rádi informovali o případných změnách, které by v důsledku jeho přijetí nastaly.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí, jež postihuje majetek při změně vlastníka, činí 4 % z kupní ceny a je splatná do tří měsíců od nabytí nemovité věci do svého vlastnictví. To však může být už brzy minulostí.

 

Návrh na její zrušení, který podalo Ministerstvo financí, totiž dne 27.5.2020 prošel Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení, následně byl návrh 16.6.2020 schválen Poslaneckou sněmovnou a nyní už míří do třetího čtení, které je naplánováno na 7.7.2020.

 

Případným schválením návrhu by tedy došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to i se zpětným účinkem. Zpětným účinkem je myšleno, že zmíněnou daň by neplatil nikdo, kdo nemovitou věc nabyl v prosinci 2019 a později.

 

Návrh však operuje i se situací, kdy nabyvatelé vlastnického práva k nemovité věci po prosinci 2019 daň již zaplatili. Těmto jedincům tak vznikne přeplatek, o který si budou moci zažádat.

 

Další modifikaci, kterou návrh přináší je prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, nepořizovaných pro účely vlastního bydlení, a to ze stávajících 5 let na 10. Samotné prodloužení časového testu by však bylo účinné až pro nemovité věci nabyté po 1.1.2021. Tato změna míří především na omezení spekulací na realitním trhu.

 

Návrh Ministerstva financí se zabývá i dopadem koronavirové krize na trh s nemovitostmi, který chce oživit. Toho chce dosáhnout umožněním jedincům, kteří nabyli či nabydou vlastnické právo k nemovité věci od prosince 2019 do 31.12.2021, uplatnit odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Zároveň však nebudou povinni 4% daň z nabytí nemovitých věci uhradit.

 

Nelze však opomenout možné dopady zrušení daně z nabytí nemovitých věci na státní rozpočet, neboť tato daň přináší ročně téměř 11 mld. Kč.

 

S ohledem na výše uvedené tak už nyní lze říci, že zrušení uvedené daně by přineslo nejen růst investic do nemovitých věcí z důvodu snížení jejich pořizovacích nákladů, ale i snížení administrativních nákladů spojených se správou této daně.

 

Je potřeba však zohlednit skutečnost, že se jedná prozatím pouze o návrh, který je uprostřed legislativního procesu. V průběhu legislativního procesu, tak stále může dojít k jeho pozměnění prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Proto pro Vás budeme legislativní vývoj návrhu i nadále sledovat.

 

Těšíme se na Váš případný kontakt na mailové adrese office@purkyt.cz.

 

Advokátní a mediační kancelář Purkyt & Co.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace