LEDEN
2024

Jaké změny přinese očekávaná novela zákoníku práce?

Zákoník práce se po letech zásadně změní. Připravovaná novela má za cíl transponovat do českého právního řádu dvě evropské směrnice – tzv. Work-life balance směrnici a Směrnici o předvídatelných pracovních podmínkách. Dále má upravit oblasti, po jejichž změně jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci volají již delší dobu. Níže uvádíme některé z významných změn.

Výkon práce z domova

Novela zákoníku práce má nově zavést např. pravidla pro práci z domova. Jedná se o situaci, kdy zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší devíti let, těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o osoby závislé na pomoci druhých, budou nově oprávněni zaměstnavatele požádat o umožnění práce z domova. Pokud zaměstnavatel uvedené žádosti zaměstnance nevyhoví, bude muset její zamítnutí písemně odůvodnit. Takováto práce z domova má být poté vykonávaná na základě písemné dohody.

Zaměstnavatel bude dále povinen zaměstnanci hradit náklady, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce na dálku (náklady za plyn, elektřinu, dodávku tepla a další). Náhrada bude stanovena paušálně a nesmí být zahrnuta ve mzdě či odměně. Paušální částka musí činit minimálně 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce. Vedle paušální náhrady by mělo být i nadále možné hradit skutečně vynaložené a prokázané náklady.

Změny u dohod o provedení práce a u dohod o pracovní činnosti

Nově má zaměstnancům zaměstnaným na dohodu o provedení práce (DPP), nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) vznikat nárok na dovolenou, který bude vznikat automaticky při splnění určitých podmínek. Zaměstnancům budou vznikat i další nároky přímo ze zákona, a to například nárok na ošetřovné, nárok na některé příplatky, či nárok na překážky v práci na straně zaměstnance.

Další novinkou je povinnost zaměstnavatele zaměstnanci písemně rozvrhovat týdenní pracovní dobu, a to nejméně tři dny předem. To má vést k větší předvídatelnosti práce pro zaměstnance.

Zaměstnanci na DPP/DPČ budou také moci po zaměstnavateli požadovat písemné odůvodnění výpovědi, nebo žádat o přechod do pracovního poměru.

 

Tato dlouho očekávaná novela by měla být definitivně schválena v průběhu jarních měsíců a její část by tak mohla nabýt účinnosti již během léta letošního roku.

 

Pokud máte k výše uvedenému jakékoli otázky, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace