SRPEN
2018

Legislativní změny - červenec 2018

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci červenci roku 2018. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc srpen 2018.

NAŘÍZENÍ O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

 

Měsíc červenec odstartoval změnou dne 9.7.2018, kdy bylo ve Sbírce zákonů pod č. 136/2018 Sb. publikováno nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení bydlení. Vymezují se zde nejen pojmy pro účely tohoto nařízení, ale především nařízení upravuje podmínky pro poskytnutí úvěru, formu žádosti o poskytnutí úvěru, výše úvěru a úrokové sazby, podmínky čerpání úvěru, splatnost úvěru a další podmínky splácení úvěru.

 

Tímto nařízením se zrušuje předchozí nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, a nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let. Avšak všechny vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se řídí podle těchto dvou starších nařízení vlády.

 

Nařízení nabývá účinnosti dne 15.8.2018

 

 

VYHLÁŠKA O HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH A PROVOZNÍCH INCIDENTŮ OSOBAMI OPRÁVNĚNÝMI POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY

 

Dne 12.7.2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 141/2018 Sb. vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby. V této vyhlášce jsou uvedeny náležitosti oznámení závažného bezpečnostního nebo provozního incidentu v oblasti platebního styku, jeho formáty a další technické náležitosti při hlášení oprávněnými osobami. Oznámení se předkládá České národní bance a zahrnuje 3 části. Oznámení je na příslušném formuláři, jehož vzor je k dispozici ve vyhlášce. Oznámení je samozřejmě možné učinit také v anglickém jazyce (vzor je taktéž uveden ve vyhlášce).

 

Evropský orgán pro bankovnictví v úzké spolupráci s Evropskou centrální bankou následně vydal obecné pokyny o oznamování významných incidentů určené poskytovatelům platebních služeb, pokud jde o klasifikaci významných incidentů, obsah a formát, včetně standardních vzorů oznámení, a postupy pro oznamování těchto incidentů. Dle důvodové zprávy má nová vyhláška obsah těchto pokynů zohledňovat.

 

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.8.2018.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace