ÚNOR
2019

Legislativní změny - leden 2019

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v lednu 2019. Pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc únor 2019.

 

ZMĚNA ZÁKONA O SMĚNÁRENSKÉ ČINNOSTI A O PLATEBNÍM STYKU  

Snad nejpodstatnější legislativní změnou bylo vydání zákona č. 5/2019 Sb., kterým se mění zákon
č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Návrh zákona zakazuje požadování úplaty za provedení směnárenského obchodu provozovatelem při složení částky k provedení směny v podobě bankovek. Požadováním úplaty by se provozovatel dopustil přestupku. Úplata bude moci být provozovatelem vyžadována v případě bezhotovostní platby a směny mincí a šeků

Navrhovaná právní úprava nově zavádí možnost zákazníků odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do třech hodin od provedení obchodu, přičemž tato lhůta poběží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně. Odstoupit od smlouvy bude možné nejvýše do částky odpovídající 1 000 EUR. Po odstoupení zákazníka od smlouvy bude moci provozovatel vrátit zákazníkovi částku, která jím byla složena k provedení směny, nebo mu vyplatit rozdíl mezi částkou, která měla být zákazníkovi správně vyplacena při použití kurzu vyhlášeného Českou národní bankou, a částkou, která byla zákazníkovi skutečně vyplacena.

Další novinkou je částečné zrušení tzv. předsmluvních informací, které musel zákazník vždy obdržet před provedením směnárenského obchodu. Praxe ukázala, že zákazníci směnáren k předsmluvním informacím nepřihlížejí, a tak poskytování těchto informací směnárníky pouze zbytečně zatěžuje. Předsmluvní informace ovšem zůstanou zachovány pro směnárenské obchody přesahující částku odpovídající 1 000 EUR.

Bude-li chtít provozovatel svým zákazníkům nabídnout výhodnější směnný kurz, než jaký uvádí na kurzovním lístku, smí ve své provozovně a jejím bezprostředním okolí uvést pouze obecnou informaci o této nabídce bez uvedení konkrétního výhodnějšího směnného kurzu.

Doposud se směnárenský obchod mohl odehrávat pouze v podobě směny bankovek, mincí a šeků jedné měny na bankovky, mince a šeky měny jiné. Nyní bude nově možné provést směnárenský obchod i jako převod bezhotovostních peněžních prostředků či elektronických peněz na bankovky, mince a šeky znějící na jinou měnu.

Zákon nabyde účinnosti 1. 4. 2019.

 

ZMĚNA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY     

Zákon č. 6/2019 Sb. drobně mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nově jsou do seznamu služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně zařazeny pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel, s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky, a dále vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

Zákon nabyde účinnosti 1. 1. 2019

 

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY O VYHLÁŠENÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu se budou konat již v květnu tohoto roku, a to ve dnech 24. a 25. května 2019. K volebním urnám půjdeme tradičně v pátek a sobotu.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace