SRPEN
2017

Lepší postavení SVJ při zpeněžení bytových jednotek neplatičů

Senát PČR dne 16.8.2017 schválil návrh zákona, jímž se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“), a zákon č. 182/2006 Sb, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“). Návrh nyní čeká na podpis prezidenta republiky.

 

Pokud prezident republiky podpoří zmíněný návrh zákona, dojde k výraznému posílení práv SVJ, popř. správce domu, kteří se dnes v častých případech nemohou domoci svých pohledávek vůči vlastníkům bytových jednotek, kteří nehradí poplatky na správu domu. Nově tak budou mít SVJ výhodnější postavení při rozvrhu výtěžku prováděném v exekutorských dražbách nebo v rámci soudního výkonu rozhodnutí, ale i v nedobrovolné dražbě podle zákona o veřejných dražbách a v insolvenčním řízení.

Velmi významnou pro praxi by zřejmě mohla být změna OSŘ, která ovlivní průběh exekučního řízení a soudního výkonu rozhodnutí. Příslušný exekutor (či soud) bude mít nyní povinnost v dražební vyhlášce upozornit SVJ, půjde-li o prodej jednotky v domě, že se může domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu. Nezbytnou podmínkou pro přihlášení pohledávky do dražebního jednání je získání vykonatelného rozhodnutí soudu pro tuto pohledávku.

Z rozdělované podstaty se pak tyto pohledávky uspokojí jako druhé v pořadí ihned za náklady řízení vzniklé státu ve vykonávacím řízení, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky. SVJ tedy se svými pohledávkami získají velmi dobré postavení i ve srovnání s pohledávkami z hypotečních úvěrů zajištěnými zástavním právem na nemovitosti. K obdobným změnám by mohlo dojít i v dražbách podle zákona o veřejných dražbách.

Zmíněná novela by zajistila pro SVJ výhodnější postavení rovněž v insolvenčním řízení. V případě, že bude zpeněžena jednotka v domě a SVJ (správce) v insolvenčním řádně uplatní svou pohledávku související se správou domu vůči vlastníku jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů, a to shodně do výše jedné desetiny z výtěžku zpeněžení.

 

Purkyt & Co.

advokátní a mediační kancelář


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace