KVĚTEN
2017

Náhrada škody způsobená poškozením vozidla

Vážení klienti, v souvislosti s nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16, vydaným dne 27.4.2017, si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z tohoto rozhodnutí.

II. senát Ústavního soudu vyhověl ústavní stížnosti jedné ze společností, která se domáhala náhrady škody ve výši cca 100.000,- Kč způsobené poškozením vozidla při dopravní nehodě, neboť stěžovatelce nebyly pojišťovnou proplaceny náklady opravy v plné výši, nýbrž snížené o amortizaci náhradních dílů. Výše uvedená částka vyjadřovala rozdíl mezi tržní cenou vozu před havárií a tržní cenou po opravě, přičemž byly započteny i náklady na znalecké posudky, které dokazovaly, že ani po opravě hodnota vozidla nedosáhla obvyklé tržní ceny před jeho poškozením, neboť tržní cenu významně ovlivnila skutečnost, že vozidlo bylo havarováno.

Ústavní soud dospěl k závěru, že právo a jeho výklad by mělo ekonomickou realitu respektovat, protože v opačném případě se stane kontraproduktivní, případně až virtuální. Jsou-li totiž nahrazeny pouze náklady na opravu věci a nikoliv již rozdíl v její tržní hodnotě, nepřináší již věc svému vlastníku stejný užitek a škoda způsobená protiprávním jednáním mu tak není nahrazena v plném rozsahu.

Od vydání nálezu Ústavního soudu by mělo tedy platit, že pokud bude skutečně v konkrétním řízení prokázáno, že tržní cena vozidla je po nehodě a následné opravě nižší, měl by být i tento rozdíl poškozenému uhrazen.

K této problematice jsme připraveni zodpovědět jakékoli Vaše další dotazy. Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoli nejasností či doplňujících dotazů.

 

Purkyt & Co.

advokátní a mediační kancelář

 


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace