ÚNOR
2021

Finanční náhrady v oblasti restitucí - nález Ústaního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 21/19

Vážení klienti, vážení obchodní partneři, milí čtenáři, dne 12. 1. 2021 vydalo plénum Ústavního soudu ČR významný nález, sp. zn. Pl. ÚS 21/19, jež se vyrovnává s problematikou finančních náhrad v oblasti restitucí.

 

Ústavní soud ČR se na návrh Nejvyššího soudu ČR zabýval zrušením části ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), která určuje, že výše finanční náhrady má být stanovena v cenách dle oceňovací vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. (dále jen „oceňovací vyhláška“). Ve výsledku byl však předložený návrh zamítnut a znění zákona tak zůstalo nezměněno.

 

Ústavní soud ČR vyložil, že ačkoliv zákon o půdě výslovně odkazuje na předmětnou oceňovací vyhlášku, doslovný jazykový výklad nelze považovat za správný, jelikož je v rámci restituční agendy je třeba nadále mít na paměti její smysl a účel, tj. snahu o odstranění či alespoň zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem. Nebylo by proto spravedlivé, aby se finanční náhrada striktně odvíjela od cen platných v 90. letech, které v současnosti představují pouze symbolickou částku. Na druhou stranu nicméně Ústavní soud ČR odkázal na své dřívější rozhodnutí, v němž shledal, že finanční náhrady nemusí dosahovat tržních cen, neboť to ani nebylo cílem restitučního zákonodárství.

 

V dané věci je tak nutné přistoupit k ústavně konformnímu výkladu a zákonné znění zachovat. Úkolem obecných soudů tak bude, aby každý případ posoudily individuálně a aby přiměřeně a rozumně zvýšily finanční náhradu stanovenou dle oceňovací vyhlášky. Bude proto nesmírně důležité předložit soudům veškeré dostupné informace pro správné vyčíslení restitučního nároku, potažmo výše finanční náhrady.

 

Již několik let se na restituční případy specializujeme a jsme tak připraveni Vám poskytnout pomocnou ruku při domáhání se uspokojení restitučních nároků ve Váš prospěch. Proto se na nás - nejenom však s danou problematikou - neváhejte obrátit.

 

Jsme Vám k dispozici na tel. čísle +420 257 223 737 nebo na e-mailu office@purkyt.cz.

 

Tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace