ZÁŘÍ
2022

Novela, která zjednoduší povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje.

Vláda schválila novelu Ministerstva průmyslu a obchodu, která má zjednodušit povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje. Z 10 kW na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnostenské oprávnění.

 

Tento krok má pomoct domácnostem a firmám s jednodušším pořízením až pětkrát výkonnějších elektráren, než jaké bylo možné pořídit doposud. Nově nebude potřeba žádat o stavební povolení, které je momentálně požadováno u elektráren s výkonem nad 20 kW.

 

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nyní nebude vyžadován u staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše.

 

Dále nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu u stavebních úprav pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, a která splní požadavky na bezpečnou instalaci.

 

Dosud také platilo, že pokud se jedná o zdroj nad 10 kW, je třeba mít licenci i pro „samovýrobu“ elektřiny, a tím se tito výrobci stávali podnikateli, což v řadě případů přinášelo komplikace. Novela tak snižuje pro občany samovýrobce administrativní požadavky.

 

Dne 29.9.2022 předložila vláda tuto novelu ke schválení Poslanecké sněmovně ta ji následně projedná dne 11.10.2022.

 

Pokud máte jakékoli otázky z právní sféry, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace