DUBEN
2017

Novela stavebního zákona

Vážení klienti, v souvislosti s novelou zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, která by měla nabýt účinnosti koncem roku 2017, si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z těchto změn.

Účelem novely stavebního zákona je zjednodušení podmínek pro zahájení stavby. Dotkne se menších staveb včetně rodinných domů, ale i developerů.

Výrazně zjednodušená bude výstavba rodinného domu, bazénu nebo například skleníku. Dojde ke sloučení dvou úkonů povolovacího řízení, a to povolení o umístění stavby a samotného stavebního povolení. Nově bude postačovat rozhodnutí o umístění stavby, které stavební úřad musí vydat do 30-ti dnů. Pokud lhůtu nedodrží, je možné stavbu započít bez příslušného rozhodnutí. Doposud byl tento postup možný pouze pro domy do 150 m2 a bazény do 40 m2, novela však postup sjednocuje pro všechny výměry, bez ohledu na zastavěnou plochu.

Dále bude možné postavit na pozemku až dvoumetrový plot, aniž by vlastník musel žádat o povolení stavební úřad či souhlas vlastníka sousedního pozemku. Výjimku tvoří případ, kdy plot sousedí s veřejným pozemkem, například chodníkem. Za této situace platí pro vlastníka stejné povinnosti jako doposud.

Novela se zároveň dotkne bytů v SVJ. O umístění a povolení stavby v bytové jednotce v SVJ bude nově rozhodováno pouze na základě souhlasu správce nebo společenství vlastníků. Již nebude potřeba souhlasu vlastníků ostatních jednotek.

Důležitou změnou pro developery bude sloučení tří řízení v jedno. Doposud musel investor postupně požádat o posouzení vlivu na životní prostředí, územní řízení a stavební povolení. Novela umožní zmíněné kroky sloučit v jeden. Stejně tak bude nově pro odpůrce možné podat pouze jednu žalobu u jediného úřadu namísto tří. Dojde také k omezení ekologických spolků, které se již nebudou moci účastnit správního řízení, ale pouze řízení vedených v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny. Celý proces by se měl tedy administrativně značně zkrátit.

Podstatná změna se týká kontroly územního plánování. Dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány na internetu, což přinese větší přehled a zároveň lepší dohled široké veřejnosti.

Novela prošla třetím čtením Poslanecké sněmovny ČR dne 5.4.2017 a spolu s četnými pozměňovacími návrhy bude nyní předložena k projednání Senátem ČR.

K této problematice jsme připraveni zodpovědět jakékoli Vaše další dotazy. Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoli nejasností či doplňujících dotazů.

 

Purkyt & Co.

advokátní a mediační kancelář


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace