BŘEZEN
2022

Pachové stopy nestačily, jako důkazní prostředek v trestním řízení však nekončí

Dne 15. 2. 2022 rozhodl Ústavního soud v nálezu IV. ÚS 2773/20, tak že vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozhodnutí obecných soudů z důvodů porušení práv stěžovatelů na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a zásady presumpce neviny (čl. 40 odst. 2 Listiny a v čl. 6 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

Krajský soud v Brně – pobočka Zlín se tak bude muset znovu zabývat případem, kdy stěžovatele odsoudil za spáchání ozbrojeného loupežného přepadení zlatnictví v Uherském Hradišti, ke kterému došlo dne 8. 9. 2015. Stěžovatelé po vyčerpání opravných prostředků argumentovali u Ústavního soudu tím, že obecné soudy své rozhodnutí odůvodnily na základě pachové identifikace bez uzavřeného řetězce nepřímých důkazů.

 

Ústavní soud v nálezu uvedl (v odstavci 59), že trestní řízení je řádně vedené a z provedených důkazů je možno činit závěr, že obžalovaný je pachatelem, bez porušení principu presumpce neviny a z ní vyplývajícího pravidla in dubio pro reo, v případě, kdy existence pochybností zásadním způsobem nenarušuje koherenci argumentů o logicky propojeném řetězci nepřímých důkazů. Musí tedy být jednoznačně a s nejvyšším možným stupněm jistoty, který lze od lidského poznání požadovat (tj. mimo rozumnou pochybnost), zjištěno, že to byl obžalovaný, kdo se dopustil trestného činu.

 

Ústavní soud uzavřel, že obecné soudy ohledně metody pachové identifikace v tomto případě nereflektovaly aktuální poznatky vědeckého zkoumání v oblasti této metody. U vybraných důkazních prostředků včetně metody pachové identifikace judikatura stanoví standardy, které jsou však minimem požadavků na použití tohoto prostředku. Zejména v situaci není-li důkazní situace zcela jasná a neexistují-li další jednoznačné důkazy, je třeba aby pachová identifikace byla realizována za dodržení vyšších než minimálních požadavků a reflektování aktuálních poznatků vědeckého zkoumaní této metody.

 

Z toho tedy vyplývá, že v daném případě důkaz provedený pachovými stopami sice nebyl dostatečný, nálezem však nebyla judikována protiústavnost samotného důkazního prostředku a bude tedy moci být stále využíván v rámci trestního řízení.

 

V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se výše rozebírané oblasti právní úpravy nebo i jakékoli jiné právní problematiky, jsme Vám plně k dispozici.

 

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím telefonního čísla +420 257 223 737 nebo emailové adresy office@purkyt.cz. Těšíme se na případnou spolupráci.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace