LISTOPAD
2021

Prudké zdražování energií a fixace cen

Ceny energií za poslední měsíce výrazně rostou, důvodem je prudké zvýšení cen na energetických burzách. Za tímto vývojem stojí více faktorů, jednak prudké oživení celosvětové poptávky po dobách karantén při čase pandemie, ale i trend zelené politiky.

 

Odcházející vláda ANO a ČSSD schválila první konkrétní kroky k pomoci domácnostem se zvýšenými cenami. V listopadu a prosinci budou elektřina a plyn osvobozeny od daně z přidané hodnoty, tedy ve výsledku by měly být zlevněny o 21 %. Zrušení DPH u energií však není v souladu s legislativou EU, Evropská komise doporučuje přesun DPH do snížené sazby, která má být alespoň pětiprocentní, plošné zrušení odmítá. Česká republika tak může riskovat případné sankce ze strany EU.

 

Někteří spotřebitelé si nechali ceny elektřiny a plynu včas zafixovat, tedy se s  dodavateli zavázali na předem určený čas výměnou za zachování dosavadní ceny. V praxi se však ukázalo, že to může být pouhou iluzí. Některé smlouvy totiž nebyly uzavřeny na pevný časový úsek, nýbrž na dobu neurčitou a v takovém případě je může dodavatel kdykoliv vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou. Pokud však máte smlouvu na dobu určitou, nemusíte přecházet až do konce této doby na jiný, méně výhodný tarif.

V návaznosti na velké množství spotřebitelů, kteří v nynější době shánějí nového dodavatele, je potřeba být obezřetný, co se týče fixace cen v nové smlouvě. Fixace se s ohledem na pokračující tendenci narůstání cen může zdát logická, dodavatelé však budou zpravidla ceny fixovat velmi vysoko s ohledem na aktuální ceny na burzách, což se ale do budoucna nemusí vyplatit. Danou zafixovanou cenu po uzavření smlouvy na dobu určitou musí spotřebitel platit po celou dobu, a to i když by ceny energií opět klesly. Avšak ačkoliv se může zdát, že když jsou nyní ceny energií velmi vysoko, musí na burze v krátkém časovém horizontu nutně následovat korekce a snížení, nelze na uvedené, jakkoliv spoléhat. Proto je třeba si fixaci cen ve smlouvě s dodavateli energií dostatečně promyslet a pečlivě si prostudovat další smluvní podmínky konkrétního dodavatele.

 

Potřebujete-li poradit ve výše uvedených či v jakýchkoli jiných právních oblastech, neváhejte se obrátit na naši advokátní a mediační kancelář, a to na telefonním čísle +420 257 223 737 nebo prostřednictví emailové adresy office@purkyt.cz. Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace