LEDEN
2022

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých neústředních správních úřadů

S příchodem nového kalendářního roku nabyl účinnosti nový zákon, a to č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 

Od ledna tohoto roku nově především obce a kraje musí vyhlašovat právní předpisy a některé další výsledky jejich správní činnosti prostřednictvím veřejně přístupného informačního systému „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,“ která by měla posílit právní jistotu a zvýšit informovanost veřejnosti, zajistit adekvátní dostupnost pro další orgány veřejné moci a v neposlední řadě přispět k modernizaci a elektronizaci veřejné správy.

 

Nařízení, obecně závazné vyhlášky a jiné akty krajů a obcí, o kterých to stanoví zákon, nabývají platnosti okamžikem vyhlášení v této Sbírce. Územně samosprávné celky dále musí bez zbytečného odkladu zveřejnit oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů. Zákon dále územně samosprávným celkům stanoví povinnost umožnit v úředních hodinách veřejnosti bezplatně nahlížet do Sbírky v elektronické podobě. Platné a účinné právní předpisy, které územně samosprávné celky nebo jiné správní úřady vydaly před účinností tohoto zákona, je nutné ve Sbírce zveřejnit do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Pokud máte jakékoli otázky z oblasti správního či jiného práva, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.

 

Budeme se na Vás těšit!


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace