SRPEN
2022

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

Dne 22. 7. 2022 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která by měla podpořit využívání částečných úvazků. Podstatou této novely je totiž snížení sociálního pojistného u specifických skupin zaměstnanců.

Pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem se u těchto skupin sníží o 5 %. Základní podmínkou je, aby se sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance, který je v pracovním nebo služebním poměru, pohybovala v rozsahu 8 až 30 hodin týdně.

Dále má zaměstnavatel nárok na slevu z pojistného u zaměstnance, který spadá do jedné z následujících skupin:

  • je osobou starší 55 let,
  • pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů,
  • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I,
  • nebo pečuje o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II, III, IV,
  • jedná se o středoškolského nebo vysokoškolského studenta s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia,
  • je osobou, která se v předchozích 12 měsících zúčastnila rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce,
  • je osobou se zdravotním postižením,
  • nebo je osobou mladší 21 let (pouze v tomto případě není potřeba splnit podmínku kratšího úvazku).

 

Pokud má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele sjednáno více zaměstnání v pracovním či služebním poměru, pak limit počtu hodin pracovní doby platí pro všechna zaměstnání dohromady a případná sleva na pojistném náleží jen z jednoho z těchto zaměstnání.

 

Podmínky pro uplatnění slevy na pojistném u zaměstnance, za kterého lze slevu na pojistném uplatnit, musí být splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v daném kalendářním měsíci.

 

Výše uvedená novela nabyde účinnosti ke dni 1. 2. 2023.

 

Pokud máte jakékoli otázky z právní sféry, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace