ČERVEN
2021

Soud zrušil další opatření podle pandemického zákona a zákona o veřejném zdraví

Za poslední měsíc prohlásily soudy v čele s Nejvyšším správním soudem za nezákonné celkem sedm opatření Ministerstva zdravotnictví vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19. Jednalo se například o opatření regulující provoz sportovišť, koupališť a wellness center, jejichž omezení shledal Nejvyšší správní soud za nezákonné. Dalším opatřením Ministerstva zdravotnictví, které Nejvyšší správní soud shledal nezákonným bylo opatření o uzavření restaurací, které bylo platné na přelomu dubna a května.

Důvody pro zrušení těchto opatření soudy shledaly v jejich nedostatečném odůvodnění či absenci pravomoci Ministerstva zdravotnictví k jejich vydání, ať již se jednalo o opatření podle tzv. pandemického zákon nebo zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k těmto rozhodnutím je na místě v případech, kdy bylo opatření obecné povahy prohlášeno soudy za nezákonné uvažovat o vznesení nároku na náhradu škody po státu, a to dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Vznikla-li Vám na základě těchto nezákonných opatření Ministerstva zdravotnictví škoda a uvažujete o jejím vymáhání, neváhejte se obrátit na naši Advokátní a mediační kancelář, rádi Vám poradíme.

Pozor!!! Nárok na náhradu škody za nezákonné opatření obecné povahy je nutné uplatnit do jednoho roku od účinnosti tohoto opatření.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace