DUBEN
2020

Vstřícné kroky daňové

Vážení klienti a obchodní partneři, milí kolegové a čtenáři, přinášíme Vám další aktuality způsobené šířením koronaviru, resp. právní změny na tuto skutečnost reagující. Tentokrát se zaměříme na tzv. liberační daňové balíčky. Ministerstvo financí totiž navrhlo takové balíčky dva a vláda předložené návrhy schválila.

 

Ve Finančním zpravodaji 4/2020 ze dne 16. 3. 2020 byl uveřejněn Liberační balíček I., jehož obsah byl avizován ministryní financí Alenou Schillerovou již na tiskové konferenci vlády. Zaměřuje se zejména na podání daňového přiznání a s tím související pokuty či úroky, když je z aktuální situace evidentní, že spoustě ekonomických subjektů nouzový stav může přinést problémy spojené právě s daňovou problematikou.

 

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob se kvapem blížila, ostatně za normálních okolností by končila dne 1. 4. 2020, nicméně ve spojení s tím, že úřední hodiny finančních úřadů jsou momentálně omezeny za účelem snížení koncentrace většího počtu osob na veřejných místech, byla tato lhůta prakticky posunuta o 3 měsíce, tj. do dne 1. 7. 2020. Stalo se tak díky plošnému prominutí pokuty za opožděné podání tohoto daňového přiznání. Tento krok dopadá na všechny daňové subjekty bez dalšího.

 

U prominutí pokuty ještě zůstaneme, protože daňovým subjektům může být prominut úrok z prodlení za předpokladu, že z jejich strany dojde k opožděnému tvrzení daně, tj. daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Tady je nutné ale upozornit na to, že o prominutí je nutné individuálně požádat a zároveň prokázat důvody související z korovanirem, automaticky k prominutí nedochází! Za totožných podmínek lze požádat o posečkání úhrady daně nebo o rozložení její úhrady na splátky.

 

Obdobně se bude postupovat ve vztahu ke kontrolním hlášením. Za opožděné podání kontrolního hlášení nebude vyměřována pokuta, která by vznikla v období od 1. 3. 2020 a 31. 7. 2020, a to bez jakýchkoliv podmínek. Naproti tomu, pokud k podání kontrolního hlášení vůbec nedojde, bude individuálně požádáno a zároveň budou důvody tohoto nepodání prokázány spojitostí s onemocněním COVID-19, vzniklé pokuty od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 bude možné prominout.

 

Spousta daňových subjektů ve světle výše uvedeného zbystří, když si uvědomí, že za podání jednotlivých žádostí o prominutí jednotlivých sankcí se platí správní poplatek, nicméně i na tuto skutečnost Ministerstvo financí zareagovalo včas, když stanovilo, že tyto správní poplatky jsou plošně prominuty. Vztahuje se to však pouze na žádosti, které budou podány do 31. 7. 2020.

 

Aby toho nebylo málo, došlo ke schválení i liberačního balíčku číslo 2, a to opět jako vstřícný krok daňovým subjektům. Byl vydán ve Finančním zpravodaji 5/2020 dne 24. 3. 2020.

 

Došlo jím totiž k úplnému prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právních osob. Tato záloha se nebude vůbec hradit, což může pomoci zejména menším podnikatelům, kteří jsou v důsledku ostatních opatření nuceni svoji podnikatelskou činnost utlumit.

 

Dále se druhý liberační balíček dotkl i neustále diskutované daně z nabytí nemovitých věcí, kdy návrh na její celkové zrušení bude údajně předložen Poslanecké sněmovně v nejbližší době. Nicméně prozatím je alespoň prodloužena lhůta k podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31. 8. 2020. Za opožděná daňová přiznání, jež mají být obvykle podávání ve lhůtě 3 měsíců od nabytí nemovitosti, pokud takové daňové přiznání mělo být podáno v inkriminovaném termínu od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, nebude udělována žádná sankce. Žádná speciální žádost ohledně toho být podávána nemusí.

 

Zároveň byl zaveden institut Loss carryback, resp. zpětné působení daňové ztráty za rok 2020, kdy vzniklou daňovou ztrátu bude možné uplatnit zpětně v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. V neposlední řadě bylo učiněno opatření ve vztahu k evidování tržeb, kdy po dobu nouzového stavu, který byl vyhlášen 12. 3. 2020 a který tak trvá do 11. 4. 2020, pokud nedojde k jeho prodloužení, a dále v následujících 3 měsících, je pozastavena povinnost elektronicky evidovat tržby pro subjekty, které spadají do všech fází EET. Tyto dvě úlevy schválila dne 24. 3. 2020 ve stavu legislativní nouze i Poslanecká sněmovna a novely příslušných zákonů již byly publikovány ve sbírce zákonů.

 

Ačkoliv situace vniklá z důvodu šíření koronaviru není zajisté pro nikoho příjemná, obsah liberačních balíčků, který jsme Vám nastínili, má pomoci jak fyzickým osobám, tak těm právnickým. Je zřejmé, že vypořádat se s veškerými dopady nebude pro nikoho jednoduché, ale proaktivní kroky vlády, a v tomto případě zejména Ministerstva financí, snad povedou ke snazšímu překlenutí nastalého období.

 

Jsme si vědomi toho, že aktuálně je na prvním místě všech osob zdraví, nicméně jsme připraveni Vám pomoci s případnými právními problémy či otázkami, a to s aktuálními či s tzv. kostlivci ze skříně.

 

Obraťte se na nás a - jak se říká v této době - společně to zvládneme.

 

Tým advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace