ÚNOR
2023

Zjednodušené zakládání společnosti s ručením omezeným

Dne 15.1.2023 nabyl zčásti účinnosti zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Změny odstartovaly již v loňském roce, a to novelizací notářského řádu, jíž bylo umožněno sepisování notářských zápisů v elektronické podobě nebo také uspořádání videokonference s notářem.

Čeho konkrétně se tedy aktuální zjednodušení týká?

První podstatnou změnou je, že nově zakládané společnosti již nemusí získat živnostenské oprávnění před zápisem do veřejného rejstříku. Samy si tedy mohou vybrat, ve které fázi živnost ohlásí nebo podají žádost o koncesi.

Dále byla zrušena povinnost duplicitního dokládání některých údajů. Jako například prokázání právního důvodu k užívání prostor, které mají sloužit jako sídlo dané společnosti. Tuto listinu bylo v minulosti nutno doložit jak při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tak při ohlášení živnosti živnostenskému úřadu, toto však již nově není potřeba.

Proces založení společnosti s ručením omezeným se dále zjednodušil vytvořením základního vzoru společenské smlouvy, který ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svých internetových stránkách. Vzor obsahuje povinné náležitosti, avšak neupravuje některá společenskou smlouvou standardně upravená dispozitivní ustanovení, tyto je tak i nadále nutno upravit dle individuálních okolností. Jeho výhodou je však také to, že jeho využití je spojeno s osvobozením od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku notářem a sníženou sazbou odměny notáře.

Výše uvedené změny by tak měly přinést další zjednodušení a zefektivnění činností v oblasti obchodních korporací, kdy k založení či změně obchodní korporace již není nutné osobně navštívit notáře, ale je možné celý proces vyřídit pohodlně on-line.

 

Pokud máte jakékoli otázky z právní sféry, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace