LEDEN
2022

Změna dávek otcovské poporodní péče, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného

Dne 1.1.2022 nastala účinnost zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o nemocenském pojištění, a který přináší změny v oblasti dávek nemocenského pojištění.

Novela se dotkne v prvé řadě dlouhodobého ošetřovného. Podmínkou pro přiznání nároku pečující osoby na výplatu dávky byla dle předchozí právní úpravy alespoň sedmidenní hospitalizace. Nyní však vzhledem ke snižující se průměrné době hospitalizace postačí, aby pacient strávil v nemocnici pouze čtyři dny. Pečujícím o pacienty v paliativní péči lze nově přiznat ošetřovné i bez splnění podmínky předchozí hospitalizace.

Pro poskytnutí příspěvku na ošetřování dítěte do 10 let se dle aktuální právní úpravy u blízkých příbuzných, jako jsou sourozenci či prarodiče, nadále nevyžaduje, aby žili ve společné domácnosti s nemocným dítětem. Nárok na ošetřovné náleží také osobám, které pečují o rodiče, prarodiče či sourozence.

Promítnutím směrnice EU a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob nastává také změna v poskytování dávek otcovské poporodní péče. V návaznosti na prodloužení otcovské dovolené, kterou lze čerpat v prvních šesti týdnech po narození potomka, se prodlužuje také dosavadní podpůrčí doba pro poskytnutí příspěvku, a to z původních sedmi dnů na dva týdny.

Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace