DUBEN
2022

Změna rodného čísla z důvodu neztotožnění se se svým biologickým pohlavím

Dne 9. listopadu 2021 vydal Ústavní soud nález sp.zn. Pl ÚS 2/20, ve kterém se zabývá podobou rodného čísla transsexuálních osob. Navrhovatel se zde domáhá respektu k pohlavní sebeidentifikaci, která má spočívat v možnosti „uvést do souladu své skutečné vnímané pohlaví a … pohlaví registrované státem“. Takový respekt by se podle něj měl projevovat zrušením „ženského“ tvaru rodného čísla, tj. zvyšování dvojčíslí vyjadřujícího měsíc narození u žen o 50.

 

Ústavní soud argumentoval tím, že je žádoucí zaznamenávat pohlaví lidí a že neshledal ústavněprávní důvod, proč by pohlaví nemohlo být zaznamenáváno právě v podobě rodného čísla. Pro potřeby státu zároveň není nutné, aby pohlaví, s nímž se člověk vnitřně identifikuje odpovídalo pohlaví registrovanému státem. „Tím, že stát v rodném čísle zachytává informaci o pohlaví člověka, nikterak nepředurčuje, jakým způsobem na sebe člověk nahlíží nebo nahlížet má.“

 

Evidovat informace o pohlaví tak, jak je obecně chápáno, je v zájmu státu. Takové informace jsou důležité pro fungování státu, například v oblasti pracovního práva, kde mají ženy a mladiství určité úlevy. Ústavní soud dále shledal, že informace o tom, s jakým pohlavím se jedinec vnitřně identifikuje není pro fungování státu významná.

 

Ústavní soud dospěl k závěru, že na navrhovatelově stížnosti neshledal nic neústavního a zároveň připomněl, že jeho úlohou není ochrana či prosazování moderních trendů, neboť by to mohlo vést k jeho politizaci či dokonce k oslabení jeho nestrannosti a nezávislosti.

 

Je však potřeba pro úplnost uvést, že výše popsaný nález Ústavního soudu nebyl přijat jednomyslně a odlišné stanovisko uplatnilo hned sedm ústavních soudců.

 

Pokud máte jakékoli otázky z oblasti správního či jiného práva, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.

 

Budeme se na Vás těšit!


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace