LISTOPAD
2022

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a změna paušální daně pro OSVČ

Dne 10.11.2022 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o DPH. Tato novela navrhuje mimo jiné zvýšit limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč z dosavadního 1 mil. Kč za dvanáct měsíců po sobě jdoucích.

 

Navýšení limitu má především snížit administrativní zátěž u osob povinných k dani, které mají omezenou hospodářskou činnost.

 

Stávajícím plátcům s obratem pod 2 000 000 Kč novela umožní zrušit jejich dosavadní registraci. Podmínkou však je, že požádají o zrušení registrace nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona.

 

Další novinkou má být také snížení pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, a to na polovinu. Týká se však pouze fyzických osob a společností s ručením omezeným, které mají jen jednoho společníka, fyzickou osobu.

 

Zároveň dojde k rozšíření paušální daně pro OSVČ. Novela zavádí tři pásma paušální daně, jež se budou odvíjet od výše ročních příjmů OSVČ za současného zohlednění výdajových paušálů.

 

První pásmo paušální daně je určeno pro OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80 % výdajovým paušálem a pro OSVČ s příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60 % výdajovým paušálem.

 

Druhé pásmo paušální daně je určeno pro OSVČ, které mají rovněž roční příjmy do 1,5 mil. Kč, avšak výše jejich uplatnitelného výdajového paušálu nedosahuje 80 % ani 60 %. Do druhého pásma dále budou spadat OSVČ, jejichž roční příjem nepřesáhne 2 mil. Kč
a zároveň mohou uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %.

 

Třetí pásmo paušální daně je pak určeno pro OSVČ, jejichž roční příjmy nepřekročí 2 mil. Kč, přičemž nesplňují podmínky pro zařazení do prvního či druhého pásma paušální daně.

 

Tyto změny by se měly do zákona promítnout s účinností od 1. ledna 2023.

 

Pokud máte jakékoli otázky z právní sféry, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.

 


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace