LEDEN
2022

Zvýšení ochrany spotřebitelů na trhu s energiemi v novém roce

Dne 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Novela přináší především větší práva spotřebitelů a nové povinnosti dodavatelů energií, zejména zprostředkovatelů, kteří budou s účinností od 1. července 2022 podléhat regulaci Energetického regulačního úřadu. Novela totiž stanovuje zprostředkovatelskou činnost v energetice jako nový druh podnikání na základě oprávnění úřadem.

 

Co se týče zprostředkovatelů energií, jsou nyní ze zákona povinni informovat spotřebitele o skutečnosti, že jednají pouze jako zprostředkovatelé. Smlouvu se zprostředkovatelem může spotřebitel nyní kdykoli vypovědět nebo odvolat plnou moc udělenou zprostředkovateli k uzavření smlouvy bez postihu. Dále zmocnění udělené spotřebitelem zprostředkovateli zanikne nejpozději do 12 měsíců ode dne jeho udělení. Smlouvu s novým dodavatelem uzavřenou za spotřebitele je povinen zprostředkovatel nově dodat v písemném vyhotovení bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření spotřebiteli. Spotřebitel může do 15 dnů po zahájení dodávky energií vypovědět smlouvu s dodavatelem uzavřenou za něho zprostředkovatelem.

 

Ohledně smlouvy s dodavatelem, uzavřel-li spotřebitel smlouvu s dodavatelem mimo jeho obchodní prostory (telefonicky, u spotřebitele doma apod.), může spotřebitel bez postihu vypovědět smlouvu s dodavatelem do 15 dnů po zahájení dodávky energií. Dále může spotřebitel zabránit automatickému prodloužení závazku s dodavatelem, do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy. Pokud dodavatel zvýší cenu, může spotřebitel bez postihu smlouvu vypovědět. Také je spotřebitel oprávněn smlouvu vypovědět v případě zániku vlastnického nebo užívacího práva k nemovitosti (např.: prodej domu, konec nájmu). Na závěr, pokud dodavatel uzavře se spotřebitelem smlouvu na dobu určitou delší než 36 měsíců, stává se po uplynutí této doby smlouvou na dobu neurčitou.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se výše rozebírané oblasti právní úpravy nebo i jakékoli jiné právní problematiky, jsme Vám plně k dispozici.

 

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím telefonního čísla +420 257 223 737 nebo emailové adresy office@purkyt.cz. Těšíme se na případnou spolupráci.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace