Naše příprava
je vaše výhra

Poskytujeme právní služby s vysokou odbornou úrovní
a profesionálním standardem.

Dynamičnost legislativního vývoje v optice novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů účinná od určujícího období tj. od 1. ledna 2024
S poukazem na rozsáhlou novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních komunikacích“), který v rámci legislativního prostředí České republiky nabyl účinnosti 1. ledna 2024 lze považovat za důležité si připomenout recentní „de lege lata“ legislativní změny, které shora uvedený „lex specialis“ zvláštní právní předpis přináší s tím, že je mít obecně...
Číst více
Přezkum snížení valorizace důchodů Ústavním soudem
Ústavní soud ČR se zabýval návrhem, kterým se skupina 71 poslanců domáhala zrušení ustanovení, týkajících se snížení mimořádné valorizace důchodů. Stěžovatel (tj. skupina 71 poslanců) se domáhal zrušení tří zákonných ustanovení...
Číst více
Změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v důsledku přijetí konsolidačního balíčku
V minulém článku jsme se věnovali problematice novinek v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přičemž důraz byl kladen na změny vyplývající přímo z novely zákoníku práce. V tomto článku se na novinky podíváme optikou oblasti daní a pojistného, zaměříme se tedy na změny v důsledku přijetí tzv. konsolidačního balíčku...
Číst více
Novela zákona o zaměstnanosti ve stínu jiných pracovněprávních úprav
Rok 2024 s sebou přináší poměrně významné změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: část z nich je účinná od 1. 1. 2024, část nabyla účinnosti již 1. 10. 2023 a část nabyde účinnosti teprve 1. 7. 2024. Změny v oblasti...
Číst více

NAŠE PŘÍPRAVA JE
VAŠE VÝHRA

NAŠE PŘÍPRAVA JE
VAŠE VÝHRA

LET NA TRHU
0
ČLENŮ TÝMU
0 +
ÚSPĚŠNÝCH SPORŮ
0 %

Vítejte, jsme

Advokátní kancelář Purkyt & Co.

Advokátní kancelář Purkyt & Co. poskytuje právní služby s vysokou odbornou úrovní a profesionálním standardem. Naše praxe zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí. Díky tomu může naše advokátní kancelář poskytovat klientům komplexní a koordinované právní poradenství. Krédem Purkyt & Co. je efektivní právní poradenství s cílem minimalizovat náklady klienta.

Naši klienti

Naše reference

Vítejte, jsme

Advokátní kancelář Purkyt & Co.

Advokátní kancelář Purkyt & Co. poskytuje právní služby s vysokou odbornou úrovní a profesionálním standardem. Naše praxe zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí. Díky tomu může naše advokátní kancelář poskytovat klientům komplexní a koordinované právní poradenství. Krédem Purkyt & Co. je efektivní právní poradenství s cílem minimalizovat náklady klienta.

Těšíme se na Vás!

CHCETE SE NÁS NA NĚCO ZEPTAT? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT S JAKÝMKOLIV DOTAZEM.

OBČANSKÉ PRÁVO

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti občanského práva, a to včetně řešení sporů před soudy.

Klienti se na nás obrací mimo jiné i s těmito případy:

  • převody nemovitostí všech druhů včetně zastupování před katastrálními úřady,
  • vztahy vznikající a související s developerskými záměry a programy, a to včetně vztahů souvisejících s jejich realizací jako např. převody nových bytových jednotek do vlastnictví jejich uživatelů,
  • smluvní vztahy vznikající a související s nájmem a podnájmem nemovitostí,
  • směnné smluvní vztahy týkající se nemovitostí (zejména pozemků),
  • smluvní vztahy vznikající a související s činností realitních kanceláří,
  • zajišťování závazků (např. zástavním právem a ručením, smluvním zřízením věcných břemen a jejich zápisem do katastru nemovitostí),
  • vztahy vyplývající ze zákona o půdě, restituční nároky a vztahy související s vyvlastňovacím řízením,
  • zpracování všech typů a druhů smluv upravených občanským zákoníkem,
  • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení a majetkoprávní vztahy všeho druhu.