Our preparation is the
key to your success.

We provide legal services with high level of expertise and professional standards.

NAŠE PŘÍPRAVA JE
VAŠE VÝHRA

NAŠE PŘÍPRAVA JE
VAŠE VÝHRA

YEARS IN BUSINESS
0
TEAM MEMBERS
0 +
SUCCESS RATE
0 %

Welcome

We are Purkyt & Co. law firm.

Purkyt & Co. provides legal services with a high level of expertise and professional standards. Our practice encompasses a wide range of interconnected specialized areas. This enables our law firm to provide our clients with comprehensive and coordinated legal advice. The credo of Purkyt & Co. is to provide effective legal advice with the aim of minimizing the client’s costs.

Naši klienti

Naše reference

Vítejte, jsme

Advokátní kancelář Purkyt & Co.

Advokátní kancelář Purkyt & Co. poskytuje právní služby s vysokou odbornou úrovní a profesionálním standardem. Naše praxe zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí. Díky tomu může naše advokátní kancelář poskytovat klientům komplexní a koordinované právní poradenství. Krédem Purkyt & Co. je efektivní právní poradenství s cílem minimalizovat náklady klienta.

Těšíme se na Vás!

CHCETE SE NÁS NA NĚCO ZEPTAT? NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT S JAKÝMKOLIV DOTAZEM.

CIVIL LAW

We have an extensive experience in providing legal services in the field of civil law, including litigation before the courts.

Clients seek our help in connection with the following cases, among others:

  • real estate transfers of all types, including representation before Cadastral Offices,
  • relations arising from and related to development plans and programmes, including relations connected with their implementation, such as transfers of new residential units into the ownership of their users,
  • contractual relations arising from and related to the lease and sublease of real estate,  
  • contractual relations connected with the exchange of real estate (in particular land),
  • contractual relations arising from and related to the activities of real estate agencies,
  • securing obligations (e.g. through lien and surety, contractual establishment of easements and their registration into the Cadastre of Real Estate),
  • relations arising from the Land Act, restitution claims and relations connected with expropriation proceedings,
  • preparation of all types and kinds of contracts regulated by the Civil Code,
  • damages and the restitution for unjust enrichment, and property law relations of all kinds.