Mediace vám ušetří čas, náklady a přinese efektivní výsledek.

Advokátní a mediační kancelář Purkyt & Co. poskytuje služby mediace za pomoci speciálně školených profesionálů se specifickými dovednostmi a odbornými znalostmi z oblasti mediace.

Mediace je neformální proces mimosoudního řešení konfliktů za pomoci prostředníka zvaného mediátor, a proto může probíhat, kdykoli strany potřebují a především za jejich dobrovolné účasti. O výsledku sporu tak rozhodují samotní účastníci mediačního procesu, mediátor odpovídá jen za efektivní vedení procesu.

Mediátor jako nezávislá a nezaujatá osoba pomáhá stranám identifikovat jejich zájmy, podporuje je v hledání společných reálných a užitečných řešení konfliktu. Cílem a výsledkem mediace tak je jasně formulovaná, srozumitelná a uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu.

Hlavními principy mediace jsou nestrannost, neutralita a nezávislost mediátora, vyváženost stran. Nespornou výhodou mediace pak je skutečnost, že je méně nákladná než soudní řízení, může být realizována v relativně krátkém čase a představuje obvykle menší psychický stres než soudní spor.

JUDr. Martin Purkyt, zapsaný mediátor, se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o provedení mediace klienty poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
> Práva klienta


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace