Poskytujeme právní služby s vysoce profesionálním standardem.
Purkyt služby

Proč využít právě služeb naší kanceláře? Veškeré služby poskytujeme tak, abychom šetřili Váš čas i finance. Není pro nás problém přijet za Vámi a přizpůsobit se Vašemu programu. Slova jako diskrétnost, profesionalita a odbornost pro nás nejsou jen prázdné pojmy, ale standard, ve kterém se pohybujeme. Právní služby Vám poskytne každý advokát, ale Purkyt & Co. nabízí špičkový a komplexní právní servis advokátní kanceláře.

Advokátní a mediační kancelář Purkyt & Co. si dovoluje upozornit své klienty, v souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, že na základě pověření Ministerstvem průmyslu a obchodu je Česká advokátní komora orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení). Smírčí komise České advokátní komory je tímto výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pověřena. Administrativní podporu této nové agendě bude poskytovat kontrolní oddělení Komory.
Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Odměna
S klienty standardně uzavíráme smlouvu o poskytování právních služeb. Na základě dohody je možné volit mezi následujícími způsoby stanovení odměny za služby poskytované advokátní kanceláří dle přesných požadavků klienta:
Hodinová sazba, Pevná odměna, Paušální odměna, Výsledková odměna

Dohodou lze dospět i ke kombinaci více shora uvedených způsobů stanovení odměny.

Odměna podle advokátního tarifu
Pokud výše odměny za právní služby není mezi klientem a advokátní kanceláří sjednána, použije se pro stanovení odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, která upravuje tzv. mimosmluvní odměnu.


Advokátní a mediační kancelář Purkyt & Co. se jakožto správce osobních údajů, které jí budou na základě smlouvy o poskytování právních služeb klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. ).
> Práva klienta


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace