Kde jste o nás mohli slyšet?

JUDr. Martin Purkyt je advokátem, mediátorem, členem České advokátní komory. Mimo jiné se aktivně podílí na publikační činnosti prostřednictvím řady médií. Natáčí rozhovory ve spolupráci s Českou televizí, a to nejen v pořadu Černé ovce a ČT 24. Zapříčinil se o zrušení tzv. druhé restituční tečky, která v oblasti restitucí měla velký dopad. JUDr. Martin Purkyt inicioval návrh na její zrušení, ve kterém ho podpořila řada senátorů.

Kde si o nás můžete přečíst?

Námi vydané články

V restitucích se budou dál vydávat náhradní pozemky.

Ústavní soud zrušil takzvanou druhou restituční tečku, stát proto bude i po 1. červenci poskytovat restituentům náhradní pozemky.

Lhůta pro navrácení půdy byla prodloužena

Spolek pro ochranu zájmů restituentů vítá rozhodnutí Ústavního soudu o změně termínu platnosti (zrušení platnosti) restituční tečky.

Nedořešené restituce zemědělské půdy

Česká televize – pořad Černé ovce

JUDr. Martin Purkyt taktéž dlouhodobě aktivně spolupracuje s Českou televizí, když poskytuje právní konzultace a video-komentáře při tvorbě reportáží investigativního publicistického pořadu Černé ovce se zaměřením na různá aktuální témata, týkající se zejména spotřebitelů a široké veřejnosti.

V rámci uvedené spolupráce se JUDr. Martin Purkyt věnoval tématům legislativního rámce prodeje regionálních potravin, pouličního prodeje pokrmů tzv. „street food“, užívání jednorázových plastových obalů pro pokrmy a nápoje, nebo např. i tématu nedostatečné právní regulace veřejně přístupných sociálních zařízení a s tím související dopad na veřejné zdraví. K otázce veřejného zdraví a bezpečnosti dále poskytoval tvůrcům reportáží právní konzultace i v návaznosti na proticovidová opatření ve vnitřních prostorách pro volnočasové aktivity dětí (herny), nebo i ve vztahu k dětským hřištím a legislativním požadavkům na jejich technické provedení.

OBČANSKÉ PRÁVO

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti občanského práva, a to včetně řešení sporů před soudy.

Klienti se na nás obrací mimo jiné i s těmito případy:

  • převody nemovitostí všech druhů včetně zastupování před katastrálními úřady,
  • vztahy vznikající a související s developerskými záměry a programy, a to včetně vztahů souvisejících s jejich realizací jako např. převody nových bytových jednotek do vlastnictví jejich uživatelů,
  • smluvní vztahy vznikající a související s nájmem a podnájmem nemovitostí,
  • směnné smluvní vztahy týkající se nemovitostí (zejména pozemků),
  • smluvní vztahy vznikající a související s činností realitních kanceláří,
  • zajišťování závazků (např. zástavním právem a ručením, smluvním zřízením věcných břemen a jejich zápisem do katastru nemovitostí),
  • vztahy vyplývající ze zákona o půdě, restituční nároky a vztahy související s vyvlastňovacím řízením,
  • zpracování všech typů a druhů smluv upravených občanským zákoníkem,
  • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení a majetkoprávní vztahy všeho druhu.