Dynamičnost legislativního vývoje v optice novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů účinná od určujícího období tj. od 1. ledna 2024

S poukazem na rozsáhlou novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních komunikacích“), který v rámci legislativního prostředí České republiky nabyl účinnosti 1. ledna 2024 lze považovat za důležité si připomenout

Přezkum snížení valorizace důchodů Ústavním soudem

Ústavní soud ČR se zabýval návrhem, kterým se skupina 71 poslanců domáhala zrušení ustanovení, týkajících se snížení mimořádné valorizace důchodů. Stěžovatel (tj. skupina 71 poslanců) se domáhal zrušení tří zákonných ustanovení

Jaké změny přinese očekávaná novela zákoníku práce?

Zákoník práce se po letech zásadně změní. Připravovaná novela má za cíl transponovat do českého právního řádu dvě evropské směrnice – tzv. Work-life balance směrnici a Směrnici o předvídatelných pracovních podmínkách.